Очарователната природа около Синеморец

На пет километра от Ахтопол и непосредствено северно от Синеморец се намира  устието на река Велека (от гръцки волакос – удобен), завършващо с широк залив – лиман (устие на река с наносна коса). Това е най-голямата река по крайбрежието на Странджанския масив. Извира около двадесетина километра от турската част на Странджа, а останалите 125 километра са на българска територия. Отначало лъкатуши бързо през дъбови и яворови гори. Водите и са ледени и кристално чисти. Може и да пийнете. По маршрута няма да срещнете много туристи, тъй като маршрутът е тежък – долината е тясна и дълбока. Според всички източници реката е най-чистата в страната и е пълна с риба – около 30 вида. По пътя си към морето реката преминава през уникални гъсти лонгозни гори със застрашени видове елша, бамбук и жълти водни лилии. Ако сте с късмет ще срещнете и нежното блатно кокиче. Ще прозвучи райско, но по кристалната реката ще срещнете водопади, полянки с диви животни, плачещи върби и много птички, които озвучават цялата идилия.

След село Звездец, приближавайки морето, реката се забавя, става по-дълбока и широка. Райската идилия се допълва с честите срещи с местни рибари. Както отбелязах реката е пълна с риба и тук рибарите ловят кефал, мряна, моруна и пъстърва. След, като Велека достига местността Качул Велека, тя доста забавя ритъма и вече тече съвсем бавно. И понеже дълбочината и е над два и половина метра, до устието може да се ползва и лодка. Плавателната зона е десет километра, започваща от местността Царското кладенче. С приближаване на морето човешкото присъствие преобладава и полянките са заменени с обработваеми площи.
Флора 12

Географското разположение на Странджа планина и усещащия се климат на три морета са оказали неповторимо влияние върху развитието на местните растителни видове. Странджа е пазител на уникално биологично разнообразие за нашата страна. В района се определят четири различни вида растителни групи:
крайбрежни гори съчетани с дюнна и блатиста растителност
уникални формации от вечнозелени храсти и източен бук
очарователни букови, високопланински гори
формации от източен бук със средиземноморска растителност

Доминиращото присъствие на източния бук придава на планината особено очарование. Географското разположение на Странджа планина е причината за уникалното присъствие на растителни видове от кавказките видове. Над 70 от общо 700 вида растения, включени в Червената книга се намират само в района на Странджа, а вечнозелената странджанска зеленика не расте никъде другаде в Европа. Ако имате късмет и сте там по време на цъфтежа, ще познаете растението по великолепните му виолетови цветове.

Невероятното разнообразие от растителни видове и уникалните представители, които не могат да се видят на друго място в нашата страна, са причината за създаването на Природен парк „Странджа” и редица резервати в района.

Фауна 3

Ако рядко напускате градската джунгла районът на Странджа ще ви очарова с нещо наистина непознато – дивият живот толкова близо до вас. Природен Парк Странджа е изключително богат на разнообразни животински видове. До 1990 година достъпът до целия район е силно ограничен тъй като се счита за гранична зона. Това в много голяма степен допринася за запазване на биологичното разнообразие. Животинските видове в района имат и още една особеност – поради географското местоположение на Странджа тук има видове характерни както за Балканския полуостров и Европа така и за Мала Азия.

Птици
В Странджа могат да се видят почти 70 процента от всички птици, които обитават българската територия. В периодите на миграция в района могат да се наблюдават над 260 вида птици. Странджа е на пътя на един от най-големите миграционни канали на птиците – Виа Понтика. Седемнадесет вида птици от обитаващите Странджа планина са включени в Националната Червена книга а един в Световната Червена Книга. За любителите на птиците има специално организирани орнитоложки излети в района. Повече информация можете да получите на рецепцията в хотела или най-добре в кметството.

Влечуги и земноводни
Девет от шестнадесетте вида от обитаващите територията на нашата страна земноводни могат да се видят в Природен парк Странджа. Сред тях може да се наблюдава и защитените видове дървесница и сирийска чесновница. Още 23 вида влечуги са наблюдавани на територията на масива. Опазването на единадесет от тях е от значение за запазването на световното животинско разнообразие.

Бозайници
Територията на Парка обитават 62 вида бозайници. За съжаление сред изчезналите са мечката – считано от края на 18 век и рисът от средата на Двадесети век. За щастие все още могат да се наблюдават отделни екземпляри от изключително редкия вид тюлен монах в района на плаж Силистар. Сред защитените видове бозайници обитаващи Странджа са 12 вида прилепи и 8 вида гризачи.

Пътувайки из района или бродейки по еко пътеките е съвсем нормално да видите сърна или благороден елен. Популацията на вълците е твърде малка за да се натъкнете на вълк, но бихте могли да попаднете на чакал. Често срещани са и белка, лисица и язовец. Съществено е да се отбележи, че в парка е най-голямата популация на видра в цяла Европа.